Aplikacja edukacyjna online Pszczółka do nauki czytania

Program edukacyjny Pszczółka powstał we współpracy z nauczycielami edukacji specjalnej. Aplikacja ma na celu pomóc dzieciom mającym trudności z czytaniem, szczególnie tym z dysleksją. Pszczółka działa jako indywidualny trener czytania, dostosowuje ćwiczenia do każdego czytelnika i proponuje je na miarę potrzeb każdego dziecka, a także diagnozuje konkretny problem.

Pszczółka urozmaica naukę czytania zmieniając ją w interaktywną naukę poprzez zabawę. Szeroka gama ćwiczeń, obrazki, dźwięki, animacje i pochwały – to wszystko razem pozwala na wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i rozwijania ich umiejętności czytelniczych w formie zabawy.

Przykład ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem, które w formie gry rozwija umiejętność wyszukiwania informacji i rozumienia czytanego tekstu.

Głównym celem aplikacji jest przede wszystkim rozwój techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu, pisanie początkowe oraz wspieranie umiejętności fonologicznych. Ponadto, aplikacja potrafi oceniać ćwiczenia i dostosowywać poziom ćwiczeń do wyników i umiejętności każdego dziecka. Wszystkie wyniki i aktywność dziecka są zapamiętywane, co pozwala na kontrolę postępów dziecka.

Pszczółka po każdym wykonanym zadaniu ocenia poprawność jego wykonania. Dzieci otrzymują punkty, które mogą wydać kupując obrazki interaktywne.

Każde ćwiczenie w aplikacji posiada zróżnicowane ustawienia, które mogą być zmieniane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Nauczyciele mogą rozpocząć dowolne ćwiczenie bez konieczności wcześniejszego przygotowywania czy kopiowania materiałów. W klasie aplikacja może być wyświetlana na rzutniku lub tablicy interaktywnej i wykorzystywana do pracy w grupie.

Aktywność i wyniki z ćwiczeń są zapisywane, co pozwala na kontrolę postępów dziecka.

Pierwsza wersja aplikacji powstała w Czechach, gdzie używana jest przez ponad 250 szkół, 3500 rodziców i 25 Centrów Pedagogiki Specjalnej. Aplikacja zdobyła także wiele prestiżowych nagród, międzynarodowych jak i lokalnych, m.in: Czech Innovation of the Year, Czech Idea of the Year, TechCrunch Disrupt Startup Battlefield, Central European Startup Awards.

Przykład prostej gry językowej Wężyk, która ma na celu ćwiczenie umiejętności fonologicznych.
Ćwiczenie Trójka, którego celem jest rozwój umiejętności czytelniczych. Dziecko najpierw słyszy słowo, następnie dopasowuje odpowiadający mu obrazek i kolejno słowo w formie pisanej.

Polska wersja aplikacji jest obecnie testowana przez pierwsze szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Aplikacja zdobyła już pierwsze pozytywne opinie. Twoja szkoła także może otrzymać 2-letnią darmową licencję dla nieograniczonej ilości nauczycieli i uczniów w zamian za opinie zwrotne.

Jeđli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail lub numer telefonu:

pomoc@pszolka.online
+48 22 211 88 33
http://www.pszczolka.online