Aplikacja do nauki czytania Pszczółka – wywiad z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej

Aplikacja Pszczółka  (www.pszczolka.online) to nowoczesne narzędzie edukacyjne wspomagające naukę czytania przeznaczone dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów. Aplikacja bazuje na sprawdzonych ćwiczeniach, które powstały we współpracy ze specjalistami z zakresu zaburzeń w uczeniu się i używane są w praktycznym leczeniu problemów z czytaniem (w tym dysleksji). Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny zestaw zadań dostosowany do jego aktualnych umiejętności. Następnie Pszczółka dostosowuje poziom zadań do postępu ucznia. Aplikacja ułatwia nauczycielom pracę, a dzieci – ucząc, bawi! Pszczółka to indywidualny trener, który towarzyszy uczniowi przez całą edukacyjną podróż. Pod tym linkiem można znaleźć więcej podstawowych informacji na temat tego jak działa aplikacja: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/terapia-pedagogiczna/aplikacja-do-nauki-czytania-pszczolka/ 

Poniżej przedstawiamy wywiad z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, korzystającym z Pszczółki już 1,5 roku. Pani Marzena Siemieniec ukończyła studia podyplomowe “Spektrum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja” i aktualnie pracuje w Katolickim Zespole Edukacyjnym  w Ostrowcu Św. na stanowisku nauczyciel asystent dziecka z Zespołem Aspergera. Zapraszamy do lektury!

  • Jak wykorzystuje Pani Pszczółkę?

Aplikację wykorzystuję na niektórych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi w klasie drugiej i trzeciej oraz na zajęciach dodatkowych z uczniem z Zespołem Aspergera.

  • W jaki sposób Pszczółka ułatwia Pani w pracy?

Pszczółka ułatwia mi pracę, ponieważ znajduje się tutaj duży wachlarz różnorodnych  ćwiczeń, które gwarantują ciekawe zajęcia. Pszczółka gwarantuje indywidualizację pracy z  każdym uczniem. W każdej chwili mogę przejść do trudniejszych ćwiczeń. Postępy każdego dziecka są na bieżąco monitorowane. Regularnie dostaję  maile z informacją, który uczeń zrobił postępy. 

(W aplikacji postępy każdego ucznia przedstawione są w formie wykresu i szczegółowo monitorowane. Gdy dziecko poprawi swoje wyniki w danym ćwiczeniu, informacja o tym może zostać przesłana zarówno nauczycielowi, specjaliście jak i rodzicom.)

  • Jak dzieci reagują na Pszczółkę?

Dzieci bardzo chętnie wykonują ćwiczenia, mają dużą motywację do zbierania punktów i późniejsze, obrazkowe “zakupy”. Dzieci cieszą się z krótkich pochwał po prawidłowym wykonaniu ćwiczenia. Myślę, że to lepiej motywuje je do dalszego działania, choć z pewnością  nie będzie tak w przypadku każdego dziecka. Wtedy tę opcję można wyłączyć. 

(Po wykonaniu każdego ćwiczenia, uczniowie otrzymują określoną ilość plastrów miodu. Mogą je następnie wymienić w ‘sklepie’ za naklejki, którymi uzupełniają wybrane plansze.) 

  • Czy trudno było nauczyć się korzystać z Pszczółki?

Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste, instrukcje są czytelne i zrozumiałe. Ponieważ wykorzystuję Pszczółkę do urozmaicania  zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, na które uczęszcza tylko dwoje lub troje dzieci każde z nich loguje się osobno na swoim laptopie. Czasami wykorzystuję też możliwość logowania za pomocą indywidualnego PIN-u. Uczniowie mają różnorakie problemy. Niektóre z techniką czytania, inne z rozumieniem czytanego tekstu. Jeden uczeń wykracza znacznie swoim  poziomem wiedzy poza klasę drugą, której jest uczniem, więc Pszczółka pomaga również w rozwijaniu posiadanych już umiejętności i uzdolnień.

 (Każdy nauczyciel na swoim profilu może stworzyć indywidualne konta czytelników, gdzie uczniowie rozwiązują dopasowane do swoich potrzeb ćwiczenia. Aby ułatwić dostęp własnych list ćwiczeń, stworzona została opcja logowania uczniów kodem PIN.)

  • Czy poleciłaby Pani Pszczółkę innym nauczycielom?

Polecam Pszczółkę innym nauczycielom, ponieważ jest to z pewnością doskonała pomoc dydaktyczna do pracy z dziećmi nie tylko dyslektycznymi. Sama poleciłam Pszczółkę naszym nauczycielkom j. angielskiego i j. hiszpańskiego oraz paniom pracującym w świetlicy szkolnej. Aplikacja jest świetna nie tylko do ćwiczeń w szkole, ale i w domu.

Na razie nie wykorzystałam jeszcze wszystkich możliwości Pszczółki. Istnieje możliwość zadawania pracy domowej i śledzenia na bieżąco postępów dziecka zarówno przez nauczyciela jak i rodzica. 

Z pewnością w przyszłym roku szkolnym również będę korzystać z Pszczółki i polecać ją koleżankom zarówno w szkole, w której pracuję, jak i poza nią. 

(Pszczółka jest również dostępna w angielskiej i hiszpańskiej wersji, które są przeznaczone do nauki tych języków.)

Oprogramowanie zostało stworzone z pomocą finansową TACR.